W dniu 27 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie trzecich klas gimnazjum
z funkcjonariuszką Straży Miejskiej z Siemianowic Śl. mł. spec. Angeliką Wojciechowskąw ramach założeń Programu Profilaktycznego. Działalność profilaktyczna realizowana przez Straż Miejską obejmuje promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Dzięki zorganizowaniu tej prelekcji, uczniowie mieli możliwość poznania przepisów odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich oraz działalności prewencyjnej Straży Miejskiej i Policji. Poruszono temat cyberprzemocy, uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Nieznajomość przepisów prawa, nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie młodzieży istnienia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Beata Kantor

pedagog szkolny

100_9973 100_9974 100_9976 100_9977 100_9981