Witamy na stronach internetowych naszej szkoły – Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Siemianowicach Śląskich – potocznie zwanej Katolikiem. W naszym mieście jest to jedyna tego typu placówka.

Szkołę cechuje przyjazna atmosfera i dobre relacje pomiędzy

 nauczycielami a uczniami, oparte na wzajemnym szacunku

  i zaufaniu oraz wysoki poziom kształcenia i propagowanie wartości

   życia katolickiego.

    Integracji uczniów sprzyja mała społeczność szkolna. Młodzież ma możliwość dobrego poznania swoich rówieśników. Od lat w Katoliku zawiązują się przyjaźnie na całe życie!

    Uważamy, że szczególnie ważna jest współpraca z rodzicami. Umożliwiają ją odbywające się częściej niż w większości innych placówek edukacyjnych zebrania. Dyrekcja i grono pedagogiczne jest otwarte na sugestie i uwagi zarówno rodziców, jak i młodzieży.

Misja Szkoły:

    Misja Szkoły opiera swoje działanie na podstawowych wartościach humanistycznych i chrześcijańskich takich jak: kreatywność, uczciwość, odpowiedzialność.

Nasze ideały czerpiemy z szacunku wobec tradycji. Dbamy o wysokie kompetencje oraz dojrzałe wybory moralne naszych uczniów.

 W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich…

/ Jan Paweł II  /