Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK
ul. 1-go Maja 1
41 – 100 Siemianowice Śląskie

Dyrektor mgr Krzysztof Nowak tel. 501 520 930

Telefon do Sekretariatu:
tel. 668 470 420

W okresie wakacji sekretariat czynny w godzinach 9.00 – 13.00


Z uwagi na prace remontowe w szkole prosimy przed przybyciem

o kontakt telefoniczny  666 719 697

e-mail: klo.siem@op.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK NIP:  643-167-13-92
Konto: 90 1050 1357 1000 0022 8275 6291
Konto Komitet Rodzicielski: 02 1050 1357 1000 0023 3438 2245