Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
i
Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK
ul. 1-go Maja 1
41 – 100 Siemianowice Śląskie

Dyrektor mgr Krzysztof Nowak tel. 501 520 930

Telefon do Sekretariatu:
tel. 668 470 420

w związku z obecną sytuacją pandemiczną termin wizyt w sekretariacie
proszę ustalać telefonicznie

e-mail: klo.siem@op.pl

Katolickie Liceum Ogólnokształcące NIP:  643-143-35-28
Konto: 09 1050 1357 1000 0010 0156 7393

Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK NIP:  643-167-13-92
Konto: 90 1050 1357 1000 0022 8275 6291
Konto Komitet Rodzicielski: 02 1050 1357 1000 0023 3438 2245