Siemianowice Śląskie 31.08.2022 r.

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603  z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 są:

31 października 2022 r.

2 listopada 2022 r.

2 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00-16:30.

Dyrektor Szkoły

mgr Krzysztof Nowak