Siemianowice Śląskie 12.09.2023 r.

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603  z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 są:

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 stycznia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00-16:30.

Dyrektor Szkoły

mgr Krzysztof Nowak