Siemianowice Śląskie 28.08.2021 r.

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 są:

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informuję, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 mgr Krzysztof Nowak