Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Siemianowice Śląskie 30.09.2020 r.

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 są:

2 listopada 2020 r.

4 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informuję, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 16.30.

 

 mgr Krzysztof Nowak