Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Siemianowice Śląskie 31.08.2019 r.

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 są:

14 października 2019 r.

31 października 2019 r.

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

 

 mgr Krzysztof Nowak