W dniu 30 kwietnia 2015 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia z programu profilaktyki uzależnień „Młodość bez narkotyków” i „Żyj poza klatką” Fundacji Głos Ewangelii/Skuteczna Profilaktyka. W zajęciach tych uczestniczyły klasy III gimnazjum oraz licealiści. „Żyj poza klatką” to 90 minutowy multimedialny program, adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zawierający treści profilaktyczne – takie jak: wiedza o skutkach zażywania stymulantów, stopniowa degradacja osobowości, wezwanie do abstynencji i trzeźwego budowania filarów swojego życia. Treści te były przekazywane współczesnym językiem młodzieżowym. Prelegenci, czyli Adam Sokół i Jacek Nerkowski realizują programy „Młodość bez narkotyków” oraz „Żyj poza klatką”. Od 2005 roku Jacek Nerkowski współtworzy zespół hip- hopowy „TDS” (Teoretycznie Dobry Squad),promujący życie bez nałogów oraz uniwersalne wartości humanistyczneAdam Sokół jest uczestnikiem kampanii społecznej „Wstań i walcz“, prowadzonej przez telewizję HBO. Prowadzi programy i zajęcia profilaktyczne w szkołach, klubach młodzieżowych, zakładach karnych, podczas festiwali rockowych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Program składał się z kilku części: wykładowo – dyskusyjnej, multimedialnej (animacje i klipy filmowe) oraz muzycznej (muzyka rap, wykonywana na żywo). Miał bardzo atrakcyjną dla młodzieży formułę zajęć dzięki wykorzystaniu narzędzi multimedialnych oraz artystycznych. Uczniowie byli mile zaskoczeni, że tematy profilaktyczne można w tak ciekawy i przystępny sposób przedstawiać. Program ten zyskał uznanie wśród naszej młodzieży.

Jak pokazują współczesne badania, młodzi ludzie coraz chętniej eksperymentują
z różnymi środkami odurzającymi o nieznanym składzie chemicznym. Takie poszukiwania drogi ucieczki od niepewnej rzeczywistości czasów kryzysu, w tym najdotkliwszego – kryzysu rodziny, narażają młodego człowieka na rozmaite niebezpieczeństwa: uzależnienie, wejście w konflikt z prawem, trwały uszczerbek na zdrowiu. Szkoła nie zastąpi młodemu człowiekowi domu, ale może jednak stać się miejscem wyjątkowego spotkania, zdobywania pożytecznej wiedzy oraz uświadamiania realnych konsekwencji nadużywania alkoholu i środków odurzających.

                                                                                                                                                             Beata Kantor

                                                                                                                      pedagog szkolny