W dniu 15 kwietnia uczniowie klasy II KLO wraz z pedagogiem szkolnym – panią Beatą Kantor wzięli udział w konferencji miejskiej zorganizowanej w Parku Tradycji przez Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” z Katowic . Konferencję objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Siemianowic Śl.

Tematem konferencji były współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni, czyli cyberprzemoc, stalking, netoholizm. Szeroko omówiono formy stosowania agresji psychicznej wśród młodych ludzi przy wykorzystaniu komputera i telefonu komórkowego. Wskazano objawy uzależnienia od Internetu. Zwrócono także uwagę na rolę świadków oraz na konsekwencje psychologiczne i prawne stosowania cyberprzemocy.

Technologie informatyczne bardzo ułatwiają nam życie, ale niosą ze sobą również wiele niebezpieczeństw i trzeba być tego świadomym.

„Internet jest chorobliwie atrakcyjny dla tych, którzy mało cieszą się prawdziwym życiem” – ks. Marek Dziewiecki.

Beata Kantor