W dniu 24 maja 2016r. odbyły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne w formie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Poprowadzone były przez specjalistę ds. uzależnień i prezesa Śląskiego Centrum Profilaktyki

i Psychoterapii z Katowic, Pana Stanisława Maciaszka. Placówka ta prowadzi szkolenia oraz programy profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne.  Pracują tam specjaliści od lat zajmujący się profilaktyką i leczeniem uzależnień.

 

Tematem przeprowadzonych zajęć były zachowania ryzykowne wśród młodych ludzi,
a konkretnie problem uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze.)

 

Dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych znajduje się na ostatnim miejscu, wyprzedzają je inne skuteczne założenia profilaktyczne świetnie zaprezentowane przez  Pana Maciaszka takie, jak:
1. przekształcanie błędnych przekonań normatywnych,
2. pobudzanie do konstruktywnych osobistych postanowień,
3. aktywizowanie systemu wartości przeciwko zachowaniom dysfunkcyjnym.
Wraz z podanym wcześniej informowaniem o konsekwencjach ryzykownych zachowań, stanowią one sedno dobrego programu profilaktycznego. Z takiej hierarchii wynika jasno, co jest najważniejsze, a co mniej ważne, choć nie bezzasadne.

 

Zajęcia cechowała bogata tematyka, poruszyły wiele problemów dotykających w dzisiejszych czasach dzieci i młodzież, a także ich rodziców i nauczycieli.