„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego
dobrze sobie uprzytomnić,
że trzeba być przegranym, żeby zwyciężyć,
być ubogim, żeby coś dawać ludziom,
znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś,
żyć po ciemku, żeby stać się światłem,
umrzeć, aby żyć, kochać i nie przestawać cierpieć.
Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”

ks. Jan Twardowski

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
w tym szczególnym dla wszystkich okresie
życzymy Wam i Waszym najbliższym przede wszystkim dużo zdrowia,
pogody ducha i wytrwałości!
Aby te święta wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,
spokój, ciepło i nadzieję.

życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Obraz Dimitris Vetsikas z Pixabay