W załączniku poniżej  zamieszczamy oświadczenie woli dla rodziców uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 do pierwszej klasy naszej Szkoły.

Proszę pobrać załącznik, wydrukować, podpisać oświadczenie, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres klo.siem@op.pl

OŚWIADCZENIE- Rekrutacja 2020-2021

Wniosek można również pobrać i wypełnić osobiście w szkole w czwartek 23 kwietnia 2020 w godzinach 15.00 – 17.00