W czwartek 21.04.2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się drugie spotkanie z cyklu „ Portrety Górnoślązaków„ pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Spotkanie zainaugurował prezes Związku Górnośląskiego Pan Grzegorz Franki zaznajamiając zebranych z działalnością organizacji, prezentując wydawaną cyklicznie  publikację „Górnoślązak ‘ oraz zapraszając do odwiedzenia siedziby Związku Górnośląskiego.

Licznie zgromadzona młodzież siemianowickich szkół wysłuchała wykładu pani Anity Witek – nauczycielki historii w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Siemianowicach Śląskich .Pani Anita przybliżyła sylwetkę Henryka Sławika aktywnego uczestnika powstań śląskich, publicysty, obrońcy praw robotników, a przede wszystkim działacza Komitetu ds. Opieki nad Uchodźcami na Węgrzech. W okresie II Wojny Światowej Henryk Sławik działając we współpracy z Jozefem Antallem pełnomocnikiem ds. uchodźców na Węgrzech przyczynił się do ocalenia kilku  tysięcy polskich uchodźców, głównie Żydów przebywających na Węgrzech.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Portrety Górnoślązaków” odbędzie się 19 maja 2016 o godz. 9.30 dla młodzieży i 17.00 dla dorosłych . Tematem wykładu będzie historia rodziny Fitznerów.

Serdecznie zapraszamy!!

Sławik w bibl.