Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich otrzymało zaszczytny tytuł „ Przyjaciela Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności”. Ceremonia odbyła się w środę 21 października w Muzeum Izbie Pamięci KWK Wujek, a nagrodę wręczał dyrektor ŚCWiS Robert Ciupa. Podczas uroczystości obecny był także Krzysztof Pluszczyk- uczestnik grudniowych wydarzeń na kopalni Wujek. Pani dyrektor Jolanta Latkowska-Buda odbierając nagrodę wspominała trudny czas stanu wojennego i swoją osobistą działalność opozycyjną, z której, jak mówiła, wynika teraz stała obecność szkoły w Muzeum KWK Wujek. Licznie przybyła młodzież miała okazję zobaczyć film dokumentalny Macieja Gawlikowskiego „Pod prąd”,a także uczestniczyć w spotkaniu z Barbarą Czyż, działaczką opozycji (KPN) w latach 80-tych. Młodzi ludzie chłonęli opowieści świadków historii, a dorośli nie kryli wzruszenia.” Ten zaszczytny tytuł to nie tylko powód do dumy- powiedziała dyrektor Jolanta Latkowska- Buda- to przede wszystkim podjęcie zobowiązania wobec żyjących i poległych górników i świadków historii. Mamy świadomość odpowiedzialności za wychowanie młodych ludzi na dobrych  obywateli. Dołożymy starań, aby nasi uczniowie wyrośli na prawdziwych patriotów.”

Na koniec uczniowie  złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych górników KWK Wujek. Następna wizyta- jak co roku-odbędzie się w rocznicę pacyfikacji kopalni 16 grudnia.

 

Anita Witek