Rozpoczynamy zapisy do naszej Szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać korzystając z linku
Wniosek o przyjęcie dziecka
lub w menu po prawej stronie w sekcji „PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SRKAK”.
Tu również można znaleźć „Regulamin rekrutacji”.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.
Więcej informacji tel. 32 228 22 93

Serdecznie zapraszamy