W dniu dzisiejszym tj. 16 października 2014 r. klasy pierwsze naszego gimnazjum wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. „Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw”.

W pierwszej części warsztatów uczniowie zostali poproszeni o rozwiązanie testu dotyczącego przemocy w Internecie.  Potem na zasadzie pytań i odpowiedzi omówiono konsekwencje wynikające z umieszczania w Interneciezdjęć, filmów oraz danych osobowych. Poruszony został również problem nękania (stalking), uwodzenia (grooming), wyłudzania pieniędzy poprzez podawanie się za legalną firmę (phishing) oraz pornografii dziecięcej.  W drugiej części zajęcia miały formę pracy w grupie. Uczestnicy warsztatów mieli zapisać, w jaki sposób należy postępować i czego nie należy robić, aby ustrzec się przed zagrożeniami płynącymi z Internetu. Na plakatach pojawiły się takie hasła jak: nie ujawniać kompromitujących zdjęć, nie podawać swoich danych osobowych, nie nękać innych, nie udzielać informacji obcym o sobie. Jako podsumowanie przedstawiono konsekwencje wynikające z łamania prawa w Internecie w ramach odpowiedzialności karnej i cywilnej.