Mimo,że wszyscy czujemy już świąteczny klimat, w siemianowickim Katoliku nauczyciele nie odpuszczają ani uczniom, ani…sobie. W ubiegłą sobotę grono pedagogiczne uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Pośród uczestników spotkania znajdowali się nauczyciele szkół katolickich naszego regionu a także studenci tego wydziału. Wykłady i dyskusja panelowa dotyczyły roli rodziców we współczesnej szkole. Padło wiele ciepłych słów na temat wsparcia, jakie ze strony naszego środowiska szkolnego otrzymują nauczyciele i cała szkoła- siemianowicki Katolik jest bowiem placówką, która podejmuje współpracę z rodzicami na bieżąco, i to w różnych dziedzinach. Było więc o czym mówić i dzielić się doświadczeniem. A okazja do następnego spotkania zdarzyła się już wkrótce, gdyż siemianowiccy nauczyciele zostali zaproszeni na przedświąteczny Dzień Skupienia do katowickiego Katolika. „Ten Dzień Skupienia dał nam możliwość ponownego zacieśnienia więzi między szkołami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej poprzez wspólną modlitwę i zwykłe rozmowy przy świątecznej kawie” powiedziała pani dyrektor Jolanta Latkowska- Buda. „ Bo Boże Narodzenie jest szczególnym czasem rodzinnych spotkań- i tak też jesteśmy postrzegani w regionie. To bardzo pozytywny objaw.” A teraz jeszcze tydzień wytężonej pracy i…Boże Narodzenie. Błogosławionych Świąt!

Anita Witek