W roku szkolnym 2014/2015 czterech uczniów z naszej szkoły (Nicola Żbik kl. I a, Sara Zug
kl. II a, Joanna Zawadzka kl. III a i Michał Ryszka kl. III KLO)
otrzymało stypendium
w wysokości 340 zł miesięcznie w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wsparcie stypendialne mogło otrzymać tylko 400 uczniów szczególnie uzdolnionych
w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych z województwa śląskiego.

Gratulujemy naszym uczniom zakwalifikowania się i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych, a w następnym roku szkolnym zachęcamy innych do składania wniosków.

 

Szczegóły wraz z regulaminem projektu na stronie internetowej:

www.efs-stypendia.slaskie.pl

                                                                                                                      Beata Kantor

pedagog szkolny