Szanowni Państwo!

W sekretariacie szkoły lub w Wydziale Edukacji są do pobrania wnioski o przyznanie stypendium socjalnego (obecnie nazywanego szkolnym). Wypełniony wniosek składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego do 15 września 2022 r.

Warunkiem przyznania stypendium jest m.in. kryterium dochodowe w wysokości 600 zł netto /osobę w rodzinie (kwota dochodu maksymalna).