Przedstawiciele klasy I KLO mieli dziś przyjemność wziąć udział w zorganizowanym w Siemianowickim Centrum Kultury spotkaniu z wybitnym Ślązakiem, niegdyś pracownikiem socjalnym i pedagogiem, dziś europosłem – panem Markiem Plurą. To człowiek, który sam jako osoba niepełnosprawna działa na rzecz ludzi z różnymi niepełno sprawnościami, ale także pomaga wszystkim innym, starszym i młodszym. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać krótkiej prezentacji dotyczącej Unii Europejskiej,a przede wszystkim zapoznać się bliżej z działalnością pana Marka Plury na forum europejskim. Cenne wskazówki dotyczące nauki języków obcych i planowania swojej własnej kariery to szczególnie istotne informacje, których wysłuchali nasi uczniowie. Ślązak potrafi – z takim przekonaniem i wspólnym zdjęciem zakończyło się to ciekawe spotkanie.