04.09.2017 poniedziałek o godz. 7.45

Klasa Ia Publicznej Szkoły Podstawowej SRKAK spotkanie wraz z rodzicami w szkole.

Razem z wychowawcą Barbarą Olczyk wyjście do kościoła Krzyża Św. msza godz.8.00

 

Uczniowie klas Publicznego Gimnazjum SRKAK i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego są zaproszeni

do kościoła Krzyża Św. na mszę o godzinie 8.00, następnie spotkanie w szkole w przydzielonych klasach.