Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej. Zapraszamy rodziców i opiekunów do składania wniosków o przyjęcie dziecka w Sekretariacie Szkoły. Wniosek można pobrać z linku poniżej, wydrukować i złożyć w Sekretariacie Szkoły. Wniosek można również odebrać i wypełnić w Sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy