Rodziców przyszłych uczniów zapraszamy na stronę Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 znajdziecie tam Państwo „Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej SRKAK” oraz „Wniosek o przyjęcie dziecka”. Własnoręczine wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły. „Wniosek o przyjęcie dziecka” jest również dostępny w Sekretariacie Szkoły.

Serdecznie zapraszamy