Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK przyjmuje uczniów do I klasy na rok szkolny 2021/2022.

Zasady i kryteria rekrutacji – POBIERZ 

Załączniki:

WNIOSEK RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SRKAK W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH POBIERZ