Nasza szkoła bierze udział w wojewódzkim projekcie

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią tylko kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”

Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Szkolny koordynator projektu: p. Robert Urbankiewicz

Strona internetowa projektu http://pamiec81.pl/