„Pan fabrykant mioteł”,”Dziesięć tysięcy marek”,”Poczciwy młynarz”- to tylko niektóre z wielu komedii i „humoresek ze śpiewami”,jakie stworzył siemianowicki dramatopisarz Piotr Kołodziej.Mało o nim wiemy, mimo, że żył i tworzył w ubiegłym wieku. Dlatego też grupa uczniów siemianowickiego Katolika w czwartek 23 lutego uczestniczyła w wykładzie dotyczacym życia i twórczości tego znamienitego Ślązaka. Biblioteka Miejska zgromadziła publiczność z kilku szkół ,a postać i twórczość Piotra Kołodzieja barwnie opisała pani Katarzyna Stronczek.Okazało się,że Kołodziej nie rylko pisał sztuki teatralne, ale też je wystawiał z grupą aktorów-amatorów. Kilka sztuk trafiło nawet na deski Teatru Starego w Krakowie! Niestety do dnia dzisiejszego zachowało się ich niewiele. Wielką niespodziankę uczestnikom spotkania sprawił pan Eugeniusz Depta, który przyniósł kilka bezcennych egzemplarzy sztuk Piotra Kołodzieja. Wykład był ciekawy i poszerzył naszą wiedzę o rodzinnym mieście i jego mieszkańcach.

Anita Witek