DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W załączniku poniżej  zamieszczamy oświadczenie woli dla rodziców uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 do pierwszej klasy naszej Szkoły.

Proszę pobrać załącznik, wydrukować, podpisać oświadczenie, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres klo.siem@op.pl

OŚWIADCZENIE- Rekrutacja 2020-2021

Wniosek można również pobrać i wypełnić osobiście w szkole w czwartek 23 kwietnia 2020 w godzinach 15.00 – 17.00

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego
dobrze sobie uprzytomnić,
że trzeba być przegranym, żeby zwyciężyć,
być ubogim, żeby coś dawać ludziom,
znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś,
żyć po ciemku, żeby stać się światłem,
umrzeć, aby żyć, kochać i nie przestawać cierpieć.
Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”

ks. Jan Twardowski

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
w tym szczególnym dla wszystkich okresie
życzymy Wam i Waszym najbliższym przede wszystkim dużo zdrowia,
pogody ducha i wytrwałości!
Aby te święta wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,
spokój, ciepło i nadzieję.

życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Obraz Dimitris Vetsikas z Pixabay