W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Wzór na rozwój  – Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności”,  realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 12 – osobowa grupa uczniów brała udział w zajęciach projektowych. Mieliśmy możliwość testowania przesłanych modeli oraz ostatecznie sami wybraliśmy problemy badawcze, podzieliliśmy się na trzy grupy oraz realizowaliśmy swoje projekty. Nasza opiekunka, pani Monika Październiok, dwukrotnie uczestniczyła w szkoleniach  w Warszawie. Efekty swojej pracy zaprezentowaliśmy naszym koleżankom i kolegom 28 kwietnia 2015r podczas dnia otwartego w naszej szkole. Wcześniej  swoją wiedzą z zakresu działania modeli podzieliliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie w styczniu poprowadziliśmy warsztaty naukowe w ramach Noc Naukowców.

Bardzo cieszymy się,  ponieważ jedna z naszych grup projektowych dostała się na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych, organizowaną na Zamku Królewskim w Warszawie. Będzie tam 100 zespołów projektowych z całej Polski, w tym 15 z projektu „Wzór na rozwój”.

Gratulujemy!!!