Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w związku z prowadzoną akcją informacyjną pn. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, której celem jest przypomnienie społeczeństwu o podstawowych zasadach profilaktyki
SARS-Co-2, prezentuje ulotkę informacyjno-edukacyjną.

image description