Post to czas przemyśleń, postanowień, zmian. Właśnie w takim klimacie nauczyciele naszej szkoły licznie wzięli udział w zorganizowanym 06 marca w parafii Krzyża Świętego dniu skupienia dla nauczycieli dekanatu siemianowickiego. Eucharystia, której przewodniczył ks.Zenon Działach,  była główną częścią spotkania. W wygłoszonej homilii zwrócono uwagę na postawę miłosierdzia, tak bardzo potrzebną, a wielokrotnie niezauważaną w świecie hedonizmu i egoizmu; poczucie szczęścia mylnie kojarzone z przyjemnością bywa złudne i nieautentyczne. Dlatego też zachęta do otwartości na drugiego człowieka i poświęcenia siebie innym to myśli przewodnie wczorajszego spotkania. Liturgia  Mszy Świętej została  ubogacona muzycznie dzięki scholi, która udzieliła wsparcia swym pięknym śpiewem i grą na gitarach. Po zakończonej modlitwie wszyscy zebrani nauczycieli zintegrowali się przy wspólnym stole i poczęstunku. Zapewne owoce tego spotkania pozwolą na lepsze przygotowanie siebie i uczniów do nadchodzących świąt Wielkiej Nocy.