Komputer dla czwartoklasisty

Trudno dziś funkcjonować we współczesnym społeczeństwie bez znajomości nowych technologii i cyfrowych umiejętności. To prosta droga do wykluczenia. Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, realizowana przez […]