Już po raz kolejny uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w projekcie Archiwum Historii Mówionej organizowanym przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej. Uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić wywiady ze Świadkami Czasu, do których przygotowały ich dwudniowe warsztaty dziennikarskie odbywające się w Opolu,pod okiem specjalistów. Ukoronowaniem projektu był trzydniowy wyjazd do Berlina połączony z licznymi atrakcjami.