W dniu 12.11.2015r. klasy pierwsze gimnazjum uczestniczyły w prelekcji              z funkcjonariuszką Straży Miejskiej z Siemianowic Śl. mł. spec. Angeliką Wojciechowskąw ramach założeń Programu Profilaktycznego.

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską w Siemianowicach Śl. obejmuje promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Program realizują strażnicy miejscy – koordynatorzy ds. profilaktyki. Jego celem jest inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Dzięki zorganizowaniu tej prelekcji, uczniowie mieli możliwość poznania przepisów odnośnie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz działalności prewencyjnej Straży Miejskiej.

W prezentowanym filmie poruszono problem podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw. „miękkie” narkotyki. Poruszono również temat, w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty, jakie niebezpieczne zachowania podejmują po ich spożyciu (np. łamanie prawa, agresja, kontakty seksualne, itp.) Ukazano mechanizm działania nacisku grupowego, który wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę.

Nieznajomość przepisów prawa, nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie młodzieży istnienia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Beata Kantor