Po Mszy Świętej inaugurującej rok szkolny 2021/2022 spotykamy się w następujących salach:

Klasa 1a – sala 1

Klasa 2a – sala 2

Klasa 3a – sala 5

Klasa 4a – sala 8

Klasa 5a – sala 9

Klasa 7a – sala 10