Misją naszej szkoły jest tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu wartościowego człowieka – określonego jako model naszego absolwenta.

Nasza szkoła jest miejscem,

 • w którym wyznawane są wartości chrześcijańskie oraz
 • przyjaznym dla ucznia poprzez:
 • kameralną atmosferę;
 • współpracę nauczyciela z uczniem i rodzicem;
 • dbałość o bezpieczeństwo;
 • wysoki poziom nauczania;
 • w którym obowiązuje zasada permanentnego rozwoju.

Nasz uczeń posiada KRĘGOSŁUP MORALNY:

 • Zachowuje przykazania,
 • Aktywnie uczestniczy w życiu religijnym,
 • Poszerza wiedzą.

OBYWATELSKI:

 • Podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego,
 • Kultywuje tradycje patriotyczne i rodzinne,
 • Aktywny twórca i odbiorca kultury,
 • Tolerancyjny,
 • Wrażliwy na potrzeby innych,
 • Uczciwy,
 • Promuje zachowania ekologiczne,
 • Szanujący mienie społeczne.

EDUKACYJNY :

 • Docenia wykształcenie i zdobywa je z pasją
 • Rozwija talenty
 • Dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej,
 • Posiada umiejętność samodzielnego uczenia się,
 • Kreatywny.

OSOBOWOŚCIOWY

 • Kulturalny,
 • Dbający o aparycję,
 • Szanujący siebie i innych,
 • Zaradny,
 • Odważny,
 • Mający poczucie humoru.