Archiwum autora: Bogdan Malisz

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
i
Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK
ul. 1-go Maja 1
41 – 100 Siemianowice Śląskie
tel 32 228 22 93

Dyrektor mgr Krzysztof Nowak tel. 501 520 930

Sekretariat tel. 666 719 697
W wakacje sekretariat czynny w godz. 9.00 – 13.00
w związku z obecną sytuacją pandemiczną termin wizyt w sekretariacie proszę ustalać telefonicznie

e-mail: klo.siem@op.pl

Katolickie Liceum Ogólnokształcące NIP:  643-143-35-28
Konto: 09 1050 1357 1000 0010 0156 7393

Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK NIP:  643-167-13-92
Konto: 90 1050 1357 1000 0022 8275 6291
Konto Komitet Rodzicielski: 02 1050 1357 1000 0023 3438 2245

DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W załączniku poniżej  zamieszczamy oświadczenie woli dla rodziców uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 do pierwszej klasy naszej Szkoły.

Proszę pobrać załącznik, wydrukować, podpisać oświadczenie, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres klo.siem@op.pl

OŚWIADCZENIE- Rekrutacja 2020-2021

Wniosek można również pobrać i wypełnić osobiście w szkole w czwartek 23 kwietnia 2020 w godzinach 15.00 – 17.00

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego
dobrze sobie uprzytomnić,
że trzeba być przegranym, żeby zwyciężyć,
być ubogim, żeby coś dawać ludziom,
znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś,
żyć po ciemku, żeby stać się światłem,
umrzeć, aby żyć, kochać i nie przestawać cierpieć.
Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”

ks. Jan Twardowski

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
w tym szczególnym dla wszystkich okresie
życzymy Wam i Waszym najbliższym przede wszystkim dużo zdrowia,
pogody ducha i wytrwałości!
Aby te święta wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,
spokój, ciepło i nadzieję.

życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

Obraz Dimitris Vetsikas z Pixabay