Zajęcia pozalekcyjne

– cotygodniowe konsultacje przedmiotowe

– kółko muzyczne (schola)

– kółko historyczne

– sekcja piłki nożnej