Są miejsca w 1 klasie Katolickiego Liceum

W profilu dziennikarsko-medialnym i biologiczno-chemicznym  mamy jeszcze wolne miejsca.

W szkole wiele zmian, od Was zależy, jak będzie wyglądała I klasa KLO.

Z A P R A S Z A M Y !!!