Prelekcja dla młodzieży z Policją

W dniu 18 grudnia 2017 roku odbyła się prelekcja dla uczniów drugich klas gimnazjum z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji z Siemianowic Śl.

Poruszono temat odpowiedzialności karnej nieletnich, a także cyberprzemocy wśród młodzieży. Przedstawiono przykłady niewłaściwych zachowań młodych ludzi w miejscach publicznych (np. na przystankach autobusowych, w środkach komunikacji miejskiej). Wskazano uczniom, kim jest funkcjonariusz publiczny i co grozi za znieważanie jego osoby. Wyświetlono film ukazujący konsekwencje zażywania środków uzależniających.

Prelekcja miała na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji podejmowanych decyzji.

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.