Pasowanie na pierwszaka.

         Środa 27 września z pewnością zostanie na długo zapamiętana przez uczniów i nauczycieli siemianowickiego „Katolika”. W tym dniu społeczność szkoły, wraz z zaproszonymi gośćmi, spotkała się w przykościelnym oratorium parafii Krzyża Świętego, aby wraz z pierwszakami i ich rodzicami uczestniczyć w pasowaniu na ucznia klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej. Uroczystość podzielona była na dwie części.

Pierwszą z nich był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum, stworzony przy pomocy Pani Anity Witek. Drugą część stanowiło pasowanie na ucznia wraz ze ślubowaniem, któremu towarzyszyły wielkie emocje i wzruszenie- zarówno w gronie uczniów jak i ich rodziców, oraz licznie zgromadzonej publiczności. Podczas uroczystości zarówno Pani Dyrektor jak i przedstawiciele samorządu szkolnego zapewnili uczniów klasy pierwszej i ich rodziców o tym,że mogą liczyć na wsparcie i pomoc szkolnej społeczności.

         Pierwszaki po uroczystości ślubowania i prezentacji wspaniałych tańców przygotowanych wraz z uczniami Gimnazjum oraz pod opieką wychowawczyni Pani Barbary Olczyk, otrzymały od Pani Dyrektor legitymacje szkolne, dzięki którym oficjalnie zostały uczniami szkoły. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli – Pani Alina Toczek, asystent Pana Prezydenta do spraw oświaty, oraz Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, Pan Marcin Janota, który obdarował pierwszoklasistów specjalnymi „tytami” na znak rozpoczęcia przygody z edukacją.

         Uczniom klas pierwszych należy życzyć wszystkiego dobrego w zdobywaniu wiedzy w murach siemianowickiego „Katolika”.

Michał Nowaczyk