Odszedł Krystian Hadasz


Zmarł Krystian Hadasz (1960 – 2018).

Od wielu lat młodzież naszej szkoły uczestniczyła w różnego typu zajęciach organizowanych w Muzeum Miejskim, kierowanym przez wspaniałego Przyjaciela naszej szkoły- Krystiana Hadasza. Zajęcia artystyczne, warsztaty historyczne, wernisaże – wspólnie przeżyliśmy wiele pięknych chwil. To właśnie w gościnnych murach muzeum Grupa Teatralna Antrakt przedstawiała swoje spektakle, tam nasi uczniowie poznawali wielkich artystów i świadków historii. Tym bardziej trudno nam się pogodzić ze śmiercią Krystiana Hadasza. Był to wspaniały, wrażliwy człowiek o złotym sercu. W jednym z wierszy pisał:

Mierzysz ze dwa metry wzrostu w okularach

Mój Boże, mój Przyjacielu

Daj temu wierszowi moc uzdrawiania

Tak  by ktokolwiek go przeczyta

Lub nawet nie przeczyta był uleczony

Wieloletni dyrektor Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich i instruktor gry na instrumentach klawiszowych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana. Animator kultury. Ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, był też absolwentem Studium Muzeologicznego i doktorantem muzeologii UJ. Powszechnie lubiany i ceniony, jego pracę charakteryzowała imponująca wiedza i olbrzymia pasja. Człowiek wielu talentów. Przez lata wprowadzał siemianowicką młodzież w arkana gry na instrumentach klawiszowych. Zajęcia Małej Akademii Jazzu i Muzyki Świata stanowiły dla pokoleń młodych ludzi wprowadzenie w świat prawdziwego piękna i umożliwiały poznanie różnych gatunków muzycznych. Dla wielu uczniów był to jedyny kontakt z wysokiej klasy artystami .
Obok muzyki bliską Jego sercu była poezja. Tomiki Jego wierszy, stanowiły nie tylko dar pięknego słowa, ale i szlachetnych odczuć oraz patriotycznych myśli. Strofy Krystiana Hadasza publikowane były w prasie literackiej i społeczno-kulturalnej m.in. w Śląskim Almanachu Poetyckim, w miesięczniku „Śląsk”, „Dekadzie Literackiej” i „Akancie”. Był członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Tworzył utwory poetyckie i eseje m. in. z zakresu muzealnictwa, recenzje książek, omówienia wydarzeń artystycznych. Jako dyrektor Muzeum, uczynił z niego rozpoznawalne na kulturalnej mapie Śląska miejsce interesujących wydarzeń artystycznych muzycznych i plastycznych. Wspierał młote talenty- zarówno plastyczne jak i muzyczne i teatralne.
Był życzliwym i otwartym na potrzeby innych przewodnikiem po świecie piękna i wartości nieprzemijających.

W imieniu Społeczności Szkoły składamy Bliskim i wszystkim pogrążonym w żalu po śmierci Krystiana Hadasza serdeczne wyrazy współczucia. Zapewniamy o modlitwie i pamięci.

Za informacje zawarte w notce biograficznej dziękuję pracownikom muzeum a za zdjęcie – MDK im. Jordana w Siemianowicach Śl.
Anita Witek