Pracownia komputerowa i Multimedialne Centrum Informacji z EFS

Pracownie komputerową i multimedialne centrum informacji w bibliotece szkolnej, pozyskaliśmy ze Społecznych Funduszy Europejskich.

Europejski Fundusz Społeczny wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej od kilku lat realizuje projekt wyposażania szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 • Pracownia komputerowo – internetowa – 11 stanowisk  uczniowskich, drukarka, skaner, projektor, laptop (pracownia rozpoczęła działanie w 2008r)
 • Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej – 4 stanowiska uczniowskie, drukarka-skaner-xero.
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
  zrealizowano z udziałem Środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  oraz
  Ministerstwa Edukacji Narodowej