Histora

Mimo, że historia naszej szkoły jest stosunkowo krótka, bo sięgająca zaledwie 1995 roku, to opieramy jej funkcjonowanie m.in. o szacunek dla tradycji i zwyczajów naszej placówki. Poprzez kształtowanie poszanowania dla historii szkoły uczymy szacunku do szeroko rozumianej historii i patriotyzmu.

1995

Powstanie KLO. W skład Komitetu Założycielskiego wchodzą: Zbigniew Paweł Szandar, Stanisław Sakiel, Kazimiera Cetera, Wiesława Kulczyńska i Maciej Respondek.

Dyrektorem szkoły jest mgr Wiesława Kulczyńska – podejmuje się trudnego i odpowiedzialnego zadania ukształtowania wizerunku szkoły i zdobycia zaufania uczniów i  ich rodziców.

Pierwszy nabór do KLO – naukę w Liceum rozpoczęła pierwsza grupa młodzieży, tworząca mała społeczność klasową, która niebawem miała się także okazać także grupą przyjaciół.

1999

Pierwsza matura w KLO – po czterech latach edukacji ponadpodstawowej pierwszy rocznik KLO zdawał egzamin dojrzałości.

2000

Dyrektorem zostaje mgr Jolanta Latkowska-Buda. Przejmując obowiązki osoby odpowiedzialnej za szkołę nadal rozwija placówkę i pracuje nad jej dobrym wizerunkiem w mieście.

2001

Powstanie Gimnazjum Katolickiego – Katolik otwiera swoje bramy dla młodzieży gimnazjalnej. Nowa klasa dzięki niewielkiej liczbie uczniów staje się doskonałym środowiskiem przygotowującym młodzież do edukacji w szkole średniej.

2004

Gimnazjum staje się szkołą publiczną o nazwie Publiczne Gimnazjum SRKAK – Zostaje podjęta decyzja o zmianie statusu szkoły na placówkę publiczną. Zmiany powodowane wieloma względami okazały się trafione. Klasy, w których zniesiono czesne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jednocześnie udało się zachować tożsamość elitarnej szkoły o tradycjach katolickich.

2005

10-lecie KLO – uroczyście obchodzony jubileusz staje się okazją do spojrzenia w przeszłość i spotkania się nauczycieli oraz absolwentów szkoły. Świętowanie okrągłej rocznicy to m.in. Eucharystia w kościele parafialnym, spotkanie w Oratorium i okolicznościowa wystawa zdjęć.

2006

 

 

 

 

2007

 

 

 

2009  

 

 

2009-2012

Pierwsze egzaminy gimnazjalne KG – w trzy lata od powołania gimnazjum nadszedł czas na sprawdzian wiedzy uczniów i zarazem skuteczności kształcenia szkoły. Młodzież nie zawodzi i wyniki testów są bardzo dobre, dzięki czemu gimnazjaliści zapewniają sobie dobry start w najlepszych szkołach średnich regionu.
 Powstaje nowoczesna salia audio-wizualna. Dzięki pomocy ze strony fundacji RENOVABIS udało się wyremontować salę nr 9, w której odtąd można oglądać filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne oraz prowadzić zajęcia z języków obcych w komfortowych warunkach. Dzięki temu szkoła szybkim krokiem wkracza w XXI wiek .

Nawiązanie współpracy z niemiecką   szkołą Marianshule  w  Cllopenburgu. Jest to szkoła katolicka o podobnym profilu. Odtąd corocznie odbywać się będzie polsko-niemiecka wymiana a uczniowie obu szkół będą mogli poznawać życie codzienne, tradycje, kulturę i  język swoich rówieśników po drugiej stronie granicy.

 

  Pierwsza matura uczniów, którzy w naszej szkole przeszli sześcioletni cykl kształcenia. Wielu absolwentów PG SRKAK wybiera kontynuację nauki w KLO. Jak widać jest to dobry wybór, gdyż egzamin dojrzałości został zaliczony w 100 %.

 

 Rusza projekt  „Akademia Zainteresowań”. Gimnazjum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i uruchamia codzienne zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów, w tym również z przedsiębiorczości i aktywnych metod poszukiwania pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 518000 złotych.