Nasza oferta zajęć pozalekcyjnych.

W siemianowickim Katoliku stawiamy na zajęcia pozalekcyjne,dlatego też w tym roku szkolnym uruchomione zostały projekty dla uczniów klasy pierwszej i drugiej liceum oraz wszystkich klas gimnazjalnych. Uczniowie mają w ten sposób możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań poza typowymi, szkolnymi ramami. Młodzi ludzie sami wybierali interesujące ich tematy, sami także planowali pracę i przydzielali sobie zadania, realizując je przy wsparciu nauczyciela a nie pod jego dyktando.

Opiekun grupy pełnił raczej rolę wspierającego obserwatora i – czasami- koordynatora działań, ale bez narzucania swojego zdania. Tematy zajęć były na tyle różnorodne, że każdy znalazł coś dla siebie…Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia pani Beaty Kantor, która prowadziła aż trzy grupy projektowe: jedna badała problemy otyłości wśród nastolatków i osób dorosłych, druga poznawała historię portali społecznościowych oraz zagrożenia i korzyści wynikające z ich używania, kolejna rozważała losy sond kosmicznych, które opuściły układ słoneczny. Nowinki ze świata fizyki i możliwości ich wykorzystania zgłębiała także grupa pani Natalii Orlińskiej, która dodatkowo popisała się niezwykłymi wytworami własnych rąk- od stroików świątecznych po konstrukcje z dziedziny fizyki.

Matematycy pod kierunkiem pani Joanny Zgraj konstruowali krzyżówki matematyczne. Wpływ aktywności fizycznej na organizm ludzki badała grupa pani Krystyny Czerw, a uczniowie dzięki tym zajęciom byli w stanie ocenić swój poziom aktywności fizycznej oraz zaplanować domowy trening całego ciała i podwyższyć sprawność ruchową. Podopieczni pana Michała Nowaczyka podjęli wyzwanie wydawania szkolnej gazetki, z każdym kolejnym numerem wykazując coraz większą biegłość w pracy edytorskiej i redakcyjnej. Fanów historii sztuki zgromadziła pani Barbara Prochota w poszukiwaniu realizacji epoki kulturowej w malarstwie.

Z historią i kulturą łączyły się także tematy projektów nauczycieli języków obcych-grupa pani Katarzyny Palion zgłębiała tajniki historii i ustroju Wielkiej Brytanii oraz codziennego życia Brytyjczyków, zespół pana Piotra Kolbiarza poznawał literaturę tego kraju a pani Joanna Okomski wraz ze swoją grupą poznawała patronów siemianowickich ulic, odwiedzając ciekawe i zapomniane rejony naszego miasta.

Poznawaniem przyrody naszego najbliższego otoczenia poprzez m.in. zajęcia terenowe zajmowała się grupa pani Moniki Październiok, co zaowocowało przygotowaniem mapy województwa z zaznaczeniem obszarów cennych przyrodniczo oraz wykonaniem albumów chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Pomocą zwierzętom ze schroniska zajmowała się grupa pani Anity Witek. Poza zbieraniem karmy i innych potrzebnych zwierzętom rzeczy uczniowie spotykali się z weterynarzem i prowadzili akcję informacyjną dotyczącą zwierząt wokół nas- tych dzikich i domowych, a na zakończenie projektu zorganizowali wyprawę do schroniska dla zwierząt. Niestety wszystko, co dobre kiedyś się kończy i projekty też trzeba było zakończyć i podsumować.Na tę uroczystość zaproszono rodziców i innych gości, którzy z zaciekawieniem i entuzjazmem przyjęli wystąpienia grup.

Jak widać nasza oferta zajęć projektowych jest różnorodna i przyciągnęła wielu chętnych, a co najważniejsze- stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji.W przyszłym roku szkolnym kolejna odsłona zajęć i nowe wyzwania. A w tym semestrze czeka nas jeszcze wiele atrakcji, ale też ciężkiej pracy- dodatkowe zajęcia przed egzaminem gimnazjalnym, obozy naukowe i wiele innych.