Nabór 2020

Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK
przyjmuje do I, II, III oraz IV i V klasy, liczba miejsc ograniczona.