Mateusz 6. w województwie!

Napisanie autorskiej pracy (pozytywnie ocenionej przez nauczycieli akademickich), przebrnięcie przez wielogodzinne testy, pokonanie rywali w podchwytliwym quizie i odpowiedziach ustnych – wszystko po to, aby wejść do czołówki najzdolniejszych młodych polskich geografów. Mateusz Kocot – uczeń drugiej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zajął szóste miejsce w XLIV edycji Olimpiady Geograficznej na szczeblu okręgowym (wojewódzkim)! Mateusz i jego nauczycielka geografii – Maria Osika zgodnie twierdzą, że olimpiada była czasem wielkich wyzwań, ale również fantastycznych spotkań z ludźmi, których łączy geograficzna pasja.

Żeby zakwalifikować się do tego etapu Mateusz musiał uzyskać pozytywną ocenę Komisji Okręgowej składającej się z geografów Uniwersytetu Śląskiego za napisaną przez siebie pracę, dotyczącą hydrografii naszej okolicy. Jej tworzenie było bardzo pracochłonnym zadaniem: trzeba było pozyskać potrzebne informacje analizując literaturę i mapy, przeprowadzić obserwacje w terenie i zebrać całą tę wiedzę stosując się do wielu odgórnie narzuconych wymogów formalnych. Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy skutkowało dopuszczeniem do etapu pisemnego konkursu. Mateusz był jednym ze 101 uczniów, którzy stawili się w sobotę 10-go lutego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Etap pisemny składał się z trzech godzinnych testów dotyczących szeroko rozumianej geografii. Jak można się domyślić stopień trudności tych testów był bardzo wysoki – tylko dwudziestu ośmiu uczestników zakwalifikowano do kolejnego (ustnego) etapu , a wyniki podano późnym wieczorem tego samego dnia. W grupie osób, które miały stawić się na zawody w niedzielę był Mateusz. Niedzielny konkurs rozpoczął się tradycyjnie od quizu geograficznego, po którym nastąpiły prezentacje odpowiedzi uczestników olimpiady na wylosowane tematy. Mateusz opowiadał o zagospodarowaniu okolic Sahary. Bardzo dobrze przedstawił swoje argumenty, co zaowocowało uzyskaniem wysokiej ilości punków (19 na 20). Po podliczeniu wszystkich punktów nastąpiło ogłoszenie wyników. Mateusz Kocot zdobył … szóste miejsce w województwie! Teraz oczekujemy na informację ile osób z naszego „okręgu” będzie zakwalifikowanych to etapu ogólnopolskiego. Wszystko okaże się na początku marca. Póki co – z całego serca gratulujemy Mateuszowi takiego sukcesu!!!