STYPENDIUM SZKOLNE (SOCJALNE)

Szanowni Państwo! W sekretariacie szkoły lub w Wydziale Edukacji są do pobrania wnioski o przyznanie stypendium socjalnego (obecnie nazywanego szkolnym). Wypełniony wniosek składa się w […]