Nabór 2019

Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK
przyjmuje do I, II, III oraz IV i V klasy, liczba miejsc ograniczona,
do II klasy zostały ostatnie miejsca.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 otwieramy w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu biologiczno-chemicznym i dziennikarskim 3-letnie i 4 -letnie.